Αριθμητικές δεξιότητες για την βιομηχανία


PROMEA

Ο τομέας της προηγμένης βιομηχανίας αλλάζει και εξελίσσεται. Νέες και καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες κάνουν την εμφάνισή τους. Σε ένα τέτοιο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι υφιστάμενοι και μελλοντικοί εργαζόμενοι στον κλάδο χρειάζονται τις κατάλληλες αριθμητικές και μαθηματικές δεξιότητες για να μπορούν να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς.

Start course

About the publisher

PROMEA is the Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies. It develops and promotes innovative learning methodologies (such as game based learning), coordinates and drafts EU funded research project proposals, and further develops research results & prototypes into innovative products & services for its members and clients. Visit us on: www.promea.gr

Tags

Advanced Manufacturing
Buyer
CNC operator
Designer
Engineer
Erasmus+
Estimator
Machinist
Mathematical skills
Metallurgist
NAMA project
Numeracy
Numerical skills
Quality Assessor
Sales engineer
Technical support
Technician
Test Engineer
VET
Vocational training

About this course

Ο τομέας της προηγμένης βιομηχανίας αλλάζει και εξελίσσεται. Νέες και καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες κάνουν την εμφάνισή τους. Σε ένα τέτοιο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι υφιστάμενοι και μελλοντικοί εργαζόμενοι στον κλάδο χρειάζονται τις κατάλληλες αριθμητικές και μαθηματικές δεξιότητες για να μπορούν να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς.