Δημιουργώντας Πολίτες


Cyclisis

Το υλικό αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές στα πλαίσια του προγράμματος "Δημιουργώντας Πολίτες" της ΜΚΟ Κύκλησις με θέμα την Προαγωγή των Δημοκρατικών Αξιών, συμπεριλαμβανομένων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Start course

About the publisher

Η «Κύκλησις» είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πατρέων. Πρόκειται για έναν ενεργό φορέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ο οποίος εστιάζει στην διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μέσω της έρευνας και της δράσης. Στόχος του φορέα είναι να φέρει ανθρώπους και οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό σε επαφή, μαζί με επιχειρήσεις και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Οι δραστηριότητες της «Κύκλησις» είναι σχεδιασμός και εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έρευνα, παρακολούθηση και αξιολόγηση, δικτύωση, δημοσιεύσεις, εκστρατείες, συμμετοχή και διοργάνωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών. Μαζί με τους συνεργάτες του ο φορέας δημιουργεί, οργανώνει και συντονίζει προγράμματα που αφορούν την μη Τυπική εκπαίδευση ενηλίκων, την εκπαιδευτική πολιτική, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την αειφόρο ανάπτυξη και την καινοτομία. Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cyclisis.gr

Tags

δημοκρατία
διαπολιτισμικός διάλογος
τεχνική world cafe

About this course

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης της τεχνικής World Cafe , περαιτέρω μελέτης και ενημέρωσης σχετικά με ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης των δημοκρατικών αξιών, λήψης δημοκρατικών αποφάσεων στην πράξη, αποδοχή και σεβασμό της αντίθετης άποψης, συνείδηση σύμφωνη με τις δημοκρατικές αξίες, αποσόβηση των συγκρούσεων που εδράζουν στην εσωστρέφεια, τη μισαλλοδοξία και προώθηση του διαλόγου και της ισηγορίας. Απώτερος στόχος, μέσω του δημοκρατικού σχολείου η δημιουργία μιας κοινωνίας πεπαιδευμένων πολιτών.